Finike İlçe Sağlık Müdürlüğü  
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İlçe Sağlık Müdürlüğü
Toplum Sağlığı Merkezi
Finike Devlet Hastanesi
Aile Hekimleri
Öğretmenler İçin
Öğrenciler İçin
Basın Duyuruları
DİĞER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
PERSONEL HABERLERİ
icon Finike Devlet Hastanesi'nde görevli personelimiz Hemşire Hatice Aylin Aksoy'un doğum gününü kutlar, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu ömürler dileriz.
10.207.2.1
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 2018 Yılı Aile Hekimliği 9. Ek Yerleştirmeye Esas Son Liste
2 Antalya OSB 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Töreni
3 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü
4 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
5 10 EYLÜL DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ
6 2018 Yılı Ağustos Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
7 2018 Yılı 9. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme
8 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ
9 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi veya 6225 Sayılı Kanun kapsamında Doktora Yapanların Uzmanlık Tescil İşlemi İçin İstenen Belgeler
10 Yurt Dışında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapan ve Türkiye'de Çalışmak İsteyenlerden Denklik İşlemi İçin İstenen Belgeler
11 Uzmanlık Eğitimini İngiltere'de Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
12 Uzmanlık Eğitimini Norveç'te Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
13 Uzmanlık Eğitimini Almanya'da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
14 Uzmanlık eğitimini Macaristan'da tamamlamış olanlardan istenen belgelerUzmanlık Eğitimini Macaristan'da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
15 Uzmanlık Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
16 2. Nüsha Tıp Diploması İsteyen Hekimlerden İstenen Belgeler
17 2. Nüsha Uzmanlık Belgesi Çıkarmak İsteyen Uzman Hekimlerden İstenen Belgeler
18 Yabancı Uyruklu İken T.C. Vatandaşlığına Geçen Uzman Hekimlerden İstenen Belgeler
19 Uzmanlık Belgesi Tescili İçin İstenen Belgeler
20 Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Üürnlerin Kaydı Hakkında Genelge (Tüm Sağlık Tesislerinin Dikaktine)
21 Özel Sağlık Tesisleri Başvuruları
22 Tüm Kamu, Özel, Üniversite Hastanelerin Dikkatine (Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı)
23 Dış Kalite Değerlendirme Programı (DKD) Hk.
24 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
25 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması
26 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı
27 GSS Primi Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler
28 Diyaliz Resertifikasyon Sınav
29 Diyaliz Resertifikasyon Sınav Sonuçları
30 E-Nabız Veri Gönderimleri
31 Tüm Sağlık Hizmet Sunucularına (Devlet Memurlarının İstirahat Raporları)
32 Saç Ekimi Uygulamaları
33 Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
34 Diyaliz Eğitim Başvuruları
35 TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI
36 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
37 2018 YILI PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME TABAN ÜCRETİ
38 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
39 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?
40 Kök Hücre Çalışmaları Genelgesi
41 Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması
42 2018 YILI ÜYTE EĞİTİM ÜCRETİ DUYURUSU
43 Nöbet Unsuruna Yönelik Sağlık Raporunun Ücreti
44 Mavi Kod Uygulamaları Usul ve Esasları
45 Görüntü Paylaşım Platformu
46 (Kamu kurum/kuruluşları, üniversite ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarların Dikkatine)
47 İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
48 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
49 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
50 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
51 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
52 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
53 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
54 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
55 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
56 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
57 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
58 Renkli Reçete Sistemi
59 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
60 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
61 Çalışan Motivasyonu
62 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
63 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
64 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
65 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
66 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
67 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
68 Hasta Mahremiyeti
69 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
70 Mor ve Turuncu Reçeteler
71 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
72 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
73 Denetimli Serbestlik
74 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
75 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
76 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
77 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
78 Diyaliz Eğitimleri
79 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
80 Yardım Toplama Hakkında
81 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
82 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
83 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
84 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
85 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular

 

 

ADRES BİLGİSİ TELEFON VE FAX BİLGİSİ İLÇE SAĞLIK VERİLERİ  
       
DENETİMLER    
DENETİMLER İLETİŞİM